top of page
Captura de pantalla 2021-07-28 a las 23.38.02.png

המסלול להקניית השפה לדוברי עברית, מחולק ומותאם לפי גילאים ורמות, לפי ההתפתחות הקוגניטיבית של התלמידים.

בכל קבוצת גיל ישנן 4 יחידות לימוד, אשר בנויות בצורה שיטתית ומדורגת. בכל יחידה, ייחשפו התלמידים לסיפור חדש בעל דמויות מקוריות ומרתקות. ביחד עם הדמויות, יצאו למסע המותאם לגילם, לגילוי נושא חדש, בעל אוצר מילים מתקדם. דרך הסיפור, יוכלו התלמידים להזדהות עם הדמויות, ילמדו להביע את עצמם בשיעור וייפתחו את מיומנויות הקריאה והכתיבה כל מפגש מחדש. 

 

במהלך השנה, התלמידים ילמדו מושגי יסוד בשפה העברית, שמות עצם, שמות תואר ויבינו את הרכב המשפט. זאת תוך מתן דגש על שטף דיבור והתבטאות בנושאי היומיום.

המורים בעבריתלי, יקנו בכל שיעור או פעילות חוויתית, מיומנויות לשוניות, אשר חשובות להתפתחות התלמיד. מיומנויות אלו מחולקות על פי תחומי ידע שונים והם מהווים בסיס למיומנויות קרוא וכתוב.

bottom of page