top of page
robot

חטיבה בוגרת, יחידה 1, ראשית קריאה

 צמד החייזרים

הקורס יעסוק בלימוד עברית, דרך סיפורם של שני חייזרים, הנוחתים על כדור הארץ. הם נשלחים במשימה מיוחדת לחקור את ארץ ישראל. בעודם חוקרים את הארץ, הם נחשפים לשפה העברית ומחליטים ללמוד אותה. לשמחתם, הם פוגשים בשני ילדים מקומיים הדוברים עברית, העוזרים להם ללמוד את השפה והתרבות המקומית בישראל לכל גווניה. 

החוויה של החייזרים אשר מגיעים למקום חדש עם שפה חדשה ותרבות חדשה, מייצגת ומשותפת לחוויה של התלמידים בעבריתלי ויחד איתם, הם ילמדו את השפה העברית בצורה חוויתית ומעניינית הכוללת טיולים וחוויות בארץ ישראל.

 

דרך ההיכרות של החייזרים עם העברית בישראל, ילמדו התלמידים להגות, לקרוא ולכתוב בעברית בדרך כיפית ומעניינת ובד בבד, יעמיקו את הידע על התרבות הישראלית.

Compass

חטיבה בוגרת, יחידה 3, טקסט מיידעי

המסע של חבורת עבריתלי מסביב לעולם

חבורת עבריתלי היא חבורה מצחיקה, חכמה ומאוד מגוונת. חבריה הם נערים ונערות מרחבי העולם המטיילים יחדיו בעולם ובישראל. במסעם המשותף, הם לומדים, חוקרים, מתנסים וחווים חוויות חדשות ומלמדות. 

החבורה מתמודדת עם דילמות שונות ומגוונות בנושאים רבים מחיי היומיום של בני הנוער ברחבי העולם. נדבר על אהבה, משפחה, לימודים, חברים, דת, מולדת, בית, שייכות, התבגרות, תחביבים ועוד.

בעזרת הטיולים מלאי החוויות המרתקות והמלמדות ודרך התמודדות עם הדילמות השונות, ילמדו התלמידים את השפה העברית, ישפרו את שטף הקריאה וההבנה, עם קשת נושאים המעסיקה אותם ודרך התרבות העברית.

otoño de la muchacha

חטיבה בוגרת, יחידה 2, ביסוס קריאה

גיבורי העל

לומדים עברית עם גיבורי העל של עבריתלי

ללמוד שפה חדשה זה כוח, כוח גדול כמו שיש לגיבורי-על! 

 

ללמוד שפה חדשה זה להתמודד בגבורה עם מצבים חדשים, צלילים לא מוכרים, מילים חדשות, תרבויות שונות ויצירה של עולם שלם, פנימי ורחב.  

בכל שיעור, התלמידים שלנו, שהם גיבורי-על בפני עצמם, יכירו גיבורי-על נוספים מרחבי העולם.

 

במסע רווי חוויות מרתקות ומלמדות, הם ילוו אותם במשימתם לשנות את העולם ולהפוך אותו למקום טוב ונעים יותר. במהלך השלמת המשימה, גיבורי העל יתמודדו עם מצבים ודילמות הקשורות לנושאי קיימות ואיכות הסביבה ודרך כך, ילמדו ויעמיקו בשפה העברית.

גיבורי העל מתמודדים עם אתגרים רבים, פותרים כל בעיה וכך נחשפים לשפה העברית במלואה- קריאה, כתיבה, דיבור והאזנה. 

המסע מזמן להם חשיפה לאוצר מילים רחב תוך למידת ערכים והכל עם דגש על חיזוק הקריאה והכתיבה.

Looking at the Sun

חטיבה בוגרת, יחידה 4, קריאה וכתיבה מתקדמים

המסע של חבורת עבריתלי לחלל

הנערים של חבורת עבריתלי התבגרו בשנה ומחליטים להמשיך לטייל יחדיו.

הפעם הם יוצאים  למסע בחלל!! 

ראשית ילמדו כיצד אפשר לטייל בחלל ובהמשך יצאו למסעות שונים בחלל. יבקרו בתחנות חלל, ינחתו על הירח ועל כוכבים שונים. 

במהלך מסעות אלו. ילמדו עברית. יתמודדו עם טקסטים מורכבים יסיקו מסקנות ויפתחו את יכולת ההבנה והכתיבה בהתבסס על החומר הכתוב.

bottom of page